Unit One Workshop

(Bla frem til å lese teksten på norsk)

The Unit One Workshop is scheduled to start operation on Monday, 01 January 2018 at 12 noon. If you would like to be included in the official opening celebration all you have to do is contact the operations manager: brock@mclellan.no and have your name added to the list of invited guests.

At the moment a number of speakers have been invited to entertain guests. Not all of these have accepted, yet – so there could be some changes.

 1. Proton Bletchley: Unit One – A Community Workshop (15 minutes)
 2. Precious Dollar: What it costs to construct a workshop (10 minutes)
 3. Billi Sodd: Prison workshops (This is dependent on Billi being able to obtain day release from Verdal Prison) (unknown duration)
 4. Refreshments served
 5. Jade Marmot: The fun of DIY videos (30 minutes)
 6. Brock McLellan: Closing remarks (10 minutes)

During that first day, at 14:00, a Health, Environment and Safety course will be conducted, so that people wanting to use the workshop will know how to protect themselves and the environment.

To begin with, equipment at the workshop will focus on woodworking. A number of stationary machines will be available, if not on opening day, then soon thereafter, including: table saw, band saw, mitre saw, router, planer, jointer and drill stand.

About once a month there will be a “fredag fika” in the workshop. The first of these is planned for Friday, 5 January 2018 at 12:00. However, if people would rather have this on a different day, or time, these wishes can be accommodated. This meeting will give people several days to reflect on how they want to use the workshop, and the rules that are needed to govern its use.

Enhet En Verksted

Verkstedet til Unit One/ Enhet En er planlagt å starte drift mandag 01 januar 2018 kl 12.00. Hvis du vil bli med på den offisielle åpningsfestet, må du bare kontakte operasjonssjefen: brock@mclellan.no og få navnet ditt lagt til listen over inviterte gjester.

I øyeblikket har en rekke talere blitt invitert til å underholde gjester. Ikke alle disse har akseptert, ennå – så det kan være noen endringer.

 1. Proton Bletchley: Enhet 1 – Et versted for fellesskapet (15 minutter)
 2. Precious Dollar: Hva koster det å bygge et verksted (10 minutter)
 3. Billi Sodd: Verksteder på fengsel (Dette er avhengig av at Billi for frigang fra Verdal fengsel) (ukjent varighet)
 4. Servering av forfriskninger
 5. Jade Marmot: Den morsomme med DIY videoer (30 minutter)
 6. Brock McLellan: Avsluttende bemerkninger (10 minutter)

I løpet av den første dagen, klokken 14.00, vil det gjennomføres et helse-, miljø- og sikkerhetskurs, slik at folk som ønsker å bruke verkstedet, vil få opplæring om hvordan de skal beskytte seg selv og miljøet.

Til å begynne med vil utstyret på verkstedet fokusere på trebearbeiding. En rekke stasjonære maskiner vil være tilgjengelige, om ikke på åpningsdagen, så snart deretter: bordsag, båndsag, gjæresag, fres, tykkelseshøvel, jointer og borestativ.

Omtrent en gang i måneden vil det være en “fredag ​​fika” i verkstedet. Den første av disse er planlagt fredag ​​5. januar 2018 klokken 12.00. Men hvis folk heller vil ha dette på en annen dag eller tid, kan dato og/eller klokkeslett endres. Dette møtet vil gi folk flere dager til å reflektere over hvordan de vil bruke verkstedet, og de reglene som trengs for å styre bruken av det.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *