Social Media

English version. Norsk tekst under.
Adapted from a Facebook posting/ Updated 2021-11-11.
I am still actively avoiding Facebook, and making other adjustments to my life to minimize its influence. Today’s suggestion is to ask you to avoid “liking” Facebook posts! For Facebook, your “like” is a tool that can be used to manipulate you.
It is now several months since I made a comment in Facebook, in fact. Previously, I have stated that Facebook is restricting interaction by directing people only to other users who mirror their own values, be they right/ left, up/ down or vanilla/ chocolate. This gives a very false picture of the world.
Now I’d like to go one step further and discourage everyone from liking posts. Every time you like a post, Facebook learns a little more about you, and is in a better position to manipulate you.
At the moment, I am engaged in one-way communication through my blog, currently: brock.mclellan.no.
When this post was written, the blogs were:
brockmclellan.wordpress.com (yup, that’s what you are reading now!)
designeeds.wordpress.com
unitwon.wordpress.com
I am hoping that two-way communication can be effected through Diaspora. For more information about it, see: https://en.wikipedia.org/wiki/Diaspora_(social_network)
Norwegian version
Jeg fortsatt prøver å unngå Facebook, og gjøre andre tilpasninger i livet mitt for å minimere sin innflytelse. Dagens forslag er å unngå å “like” innlegg på Facebook! For Facebook er “like” et verktøy som kan brukes til å manipulere deg.
Det er nå flere måneder siden jeg kommenterte her, faktisk. Tidligere har jeg uttalt at Facebook begrenser samhandling ved å lede folk bare til andre brukere som speiler sine egne verdier, enten de er høyre/ venstre, opp/ ned eller vanilje/ sjokolade. Dette gir et veldig falskt bilde av verden.
Nå vil jeg gjerne gå et skritt videre og motvirke alle fra å “like” innlegg. Hver gang du liker et innlegg, lærer Facebook litt mer om deg, og er i en bedre stilling til å manipulere deg.
For øyeblikket er jeg engasjert i enveiskommunikasjon gjennom bloggen min: brock.mclellan.no
Når denne post var skrevet,  bloggene var:
brockmclellan.wordpress.com
designeeds.wordpress.com
unitwon.wordpress.com
Jeg håper at toveiskommunikasjon kan skje gjennom Diaspora. For flere opplysninger om det, se: https://en.wikipedia.org/wiki/Diaspora_(social_network)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *